Showing 1–12 of 23 results

Hộp khăn giấy gỗ độc đáo, HAMET chuyên thiết kế sản xuất hộp khăn giấy theo yêu cầu sỉ và lẻ, khay đựng khăn giấy cho nhà hàng khách sạn. với nhiều mẫu mã, đa dạng kích thước, Đặc biệt HAMET hỗ trợ in khắc logo công ty lên hộp gỗ , khay đựng khăn giúp quảng bá thương hiệu .

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY M21

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY M20

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY M19

HỘP ĐỰNG BÚT

HỘP BÚT GỖ 29

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GỖ M18

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GỖ M17

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GỖ M16

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GỖ M15

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GỖ M14

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GỖ M13

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GỖ M12

Hộp Khăn Giấy Gỗ

HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GỖ M11