Showing all 7 results

Rương gỗ – Vali gỗ

Chúng tôi nhận thiết kế và sản xuất các loại:

  • Rương gỗ lớn – nhỏ
  • Vali gỗ đựng đồ, vali gỗ trang trí

Thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Nhận đặt hàng với mọi số lượng.

Tư vấn chất liệu, mẫu mã phù hợp nhu cầu.

Rương gỗ - Vali gỗ

Rương gỗ 07

485.000

Rương gỗ - Vali gỗ

Rương gỗ 06

Rương gỗ - Vali gỗ

Rương gỗ 05

Rương gỗ - Vali gỗ

Rương gỗ 04

712.000

Rương gỗ - Vali gỗ

Rương gỗ 03

620.000

Rương gỗ - Vali gỗ

Rương gỗ 02

610.000

Rương gỗ - Vali gỗ

Rương gỗ 01

655.000